Klik op de items voor aanvullende informatie of het gehele bericht.

Jaarvergadering op 26 oktober 2022

Het is later dan wij gewend zijn, maar eind oktober is er weer een ledenvergadering. Dan heeft u als lid de mogelijkheid om direct uw invloed uit te oefenen op de vereniging. Dit jaar een bijzondere vergadering. Het is de eerste ledenvergadering dat een deel het bestuur aan het einde van zijn zittingstijd is. Door de coronatijd is dit deels doorgeschoven, met als gevolg dat vier van de vijf bestuursleden aftreden. Daarbij vermeldt dat de vier bestuursleden herkiesbaar zijn. Dus aan u om te bepalen welk bestuur verder gaat en/of uzelf als bestuurslid beschikbaar te stellen.

Ook zal het bestuur verantwoording afleggen van de activiteiten en financiën over het afgelopen jaar.


lees verder -->

Nieuwe instroom vrijwilligers gewenst

Alle activiteiten worden door vrijwilligers georganiseerd en ondersteund. Maar we worden allemaal ook wat ouder. Daarom is het wenselijk dat er weer frisse instroom komt voor de bestaande activiteiten. Wilt u ook zich nuttig maken en u ten dienste stellen van andere, dan bent u van harte welkom bij de Bloesem. Voor veel activiteiten (maaltijdvoorziening, fietsen, inloop, etc.) zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom.

U kunt zich bij Cobie Wester eenvoudig aanmelden.

Nieuwe "coördinator vrijwilligers".

Wat zijn wij blij dat de vereniging weer een coördinator voor de vrijwillers heeft. Per direct is Rein Beumer in deze functie gestart en is natuurlijk zelf ook een vrijwilliger. Rein is elke maandag en donderdagochtend aanwezig.


lees verder -->


Redactie: Wallie Peelen