< De Bloesem

Buurkamer weer open: fase 1

Vereniging heeft ANBI-status

De Bloesem op Facebook
Op maandag, dinsdag en donderdag is er weer inloop. De belangstelling hiervoor neemt weer toe. Op dit moment wordt bekeken welke en op welke wijze activiteiten weer kunnen starten. U zult begrijpen dat wij alle voorzichtigheid hierbij in acht nemen. Vooraf reserveren bij Patty tel. 06 24 441 411.

Als u wilt komen, is het verstandig om het protocol van te voren door te nemen. Nogmaals het dringende verzoek: Als u gezondheidsklachten heeft of iemand binnen uw huishouden? Kom a.u.b. niet.

Maar voor zolang ons verzoek: Neem contact met elkaar op en let op elkaar. Een telefoontje is snel altijd leuk en welkom in deze tijd.
Vereniging De Bloesem is opgenomen in het ANBI-register.

Misschien denkt u: Waarom is dat zo belangrijk? Als je als vereniging de anbi-status hebt, kan u ons steunen met giften en legaten terwijl u hiervoor ook de voordelen van belastingaftrek heeft. Ook als wij een legaat krijgen, hebben wij hiervan bijzondere voordelen. U kunt dus onze vereniging zonder problemen opnemen in uw laatste wil of op de lijst van jaarlijkse giften.

Als bestuur willen wij een duidelijk signaal afgeven dat wij een vereniging zijn, waar alles door en voor elkaar is. Niet alleen alle inspanningen, ook de ontvangen gelden.
Ook op facebook kunt u de acitiviteiten van
De Bloesem ook volgen.
'Like us' op Facebook, zodat ook uw kennissen en vrienden De Bloesem op het scherm krijgen.


U kunt de nieuwsbrief/activiteitenoverzicht van februari via deze link downloaden.

Het magazine komt niet meer regelmatig uit. Maar het laatste magazine kunt u hier downloaden.

Index, gesorteerd van links naar rechts

Laatste aanpassing: 28 juni 2020