< De Bloesem

Leden belangrijk voor onze vereniging.

Bouwplan locatie Vinkennest

De Bloesem op Facebook
De Bloesem is een vereniging, die financieel zelfstandig moet zijn. Omdat alle activiteiten geld kosten, zullen wij zoveel mogelijk de activiteiten kostendekkend maken. Wat dan overblijft zijn de vaste kosten (o.a. de huur). Deze kosten moeten worden gedekt door de leden. WORD LID!! Deze week (van 24 februari t/m 5 maart)tonen een drietal architekten in de wintertuin en de buurtkamer hun idee over de nieuwbouw op de plaats van het vinkennest. Als de huidige toren klaar is (eind 2017) is het de bedoeling dat er op de plaats van het huidige Vinkennest de Amandelbloesem nog een uitbreiding krijgt. U kunt uw mening geven over deze voorstellen. Op dinsdagavond is er een inloopavond (aanvang 19:15 uur) waar u een toelichting krijgt op de plannen. Ook op facebook kunt u de acitiviteiten van
De Bloesem ook volgen.
'Like us' op Facebook, zodat ook uw kennissen en vrienden De Bloesem op het scherm krijgen.

Index, gesorteerd van links naar rechts

Laatste aanpassing: 15 januari 2017