Leden belangrijk voor onze vereniging.

Ria Jenema

De Bloesem op Facebook
De Bloesem is een vereniging, die financieel zelfstandig moet zijn. Omdat alle activiteiten geld kosten, zullen wij zoveel mogelijk de activiteiten kostendekkend maken. Wat dan overblijft zijn de vaste kosten (o.a. de huur). Deze kosten moeten worden gedekt door de leden. WORD LID!! Afgelopen weekend werden wij opgeschrikt door het overlijdingsbericht van Ria Jenema. Ria was vele jaren actief als vrijwilliger in de Amandelbloesem en nu ook bij de Bloesem. Zij was één van de dames die met regelmaat het maken van 3D-kaarten begeleide.
Ons medeleven gaat met name uit naar Jaap, haar man, de kinderen en kleinkinderen.
Ook op facebook kunt u de acitiviteiten van
De Bloesem ook volgen.
'Like us' op Facebook, zodat ook uw kennissen en vrienden De Bloesem op het scherm krijgen.

Index, gesorteerd van links naar rechts

Laatste aanpassing: 25 augustus 2016.